[Báo Thanh Niên] Máy tạo nước kiềm Fuji Smart của Fuji Medical Nhật Bản đã đến Việt Nam