Ưu đãi đến 8888 chỉ vàng trong dịp ra mắt FUJI SMART