[Báo Eva] Chị em sắm sửa máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Fuji Smart đón Tết