[Kiến thức +] Nước điện giải có tác dụng gì? Tác dụng của nước ion kiềm.