[Báo CafeF] Máy tắm onsen Nhật Bản đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng tại gia