Fuji Smart i9 tạo cơn sốt nước ion kiềm siêu Hydro