[Báo Thông tấn xã Việt Nam] Nước ion kiềm giàu Hydro cho người luyện tập thể thao