[Báo Sức khỏe & Đời sống] Fuji Medical chính thức đẩy mạnh phát triển các thương hiệu Fuji Smart, Fujiiryoki, Osaki và Kiwami