[Báo sức khỏe & Đời sống] Fuji Medical ra mắt thiết bị y tế tạo nước ion kiềm giàu Hydrogen phân khúc thấp