[Báo Eva] Fuji Medical ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn mới cùng Thế Giới Điện Giải và Akanwa