[Báo 24h] Nước ion kiềm giàu Hydro hướng tới giới trẻ Việt Nam