Nước alkaline là gì? Nguồn gốc, Đặc điểm & Lợi ích đối với sức khỏe