[Báo Afamily] Chị em sắm sửa máy tạo nước ion kiềm giàu hydro Fuji Smart đón xuân