[TCBC] Lễ Ký Kết Chuyển Giao Công Nghệ Độc Quyền Điện Giải Siêu Hydro Đa Buồng Trong Kỹ Thuật Bảo Hành giữa Fuji Medical và Thế Giới Điện Giải - Fuji Smart - Máy lọc nước điện giải ion kiềm số 1 Nhật Bản