[TCBC] Lễ Ký Kết Chuyển Giao Công Nghệ Độc Quyền Điện Giải Siêu Hydro Đa Buồng Trong Kỹ Thuật Bảo Hành giữa Fuji Medical và Thế Giới Điện Giải