[Báo News Zing] Tập đoàn Fuji ra mắt máy điện giải nước ion kiềm Fuji Smart